Poängberäkning för Sommarserien 2018.

 

För att åstadkomma en rättvisare poängberäkning gör vi i år ett försök med ny poängberäkning. Avsikten är att premiera jämnhet och flitigt deltagande framför några enskilda toppar.

 

De 8 bästa resultaten under sommaren räknas in i slutresultatet.

 

Man får grundpoäng för antalet par delat med två och avrundat uppåt. Dessutom två poäng för det egna paret och alla par man slagit samt ett ett poäng för par man delat placering med. Därutöver en bonus för de fyra första paren om åtta, sex, fyra och två poäng.